Sinds 1879
Koninklijk Utrechtsch Studenten Tooneel
©P Niesten & Kon. U.S.T.